Vennskapstreff

Trekantsamarbeid i Skandinavia

Mandal Soroptimistklubb har i flere år hatt nært samarbeid med Viborg i Danmark og Motala i Sverige. Hvert annet år har vi en samling, og til høsten er det igjen vår tur til å ta imot våre danske og svenske venner.

Denne høsten hadde vi besøk fra Motala og Viborg.