20-kronerdagen

My sisters, Adis Abeba

20 KRONER KAN BLI TIL MANGE PENGER….

…som skal utstyre et bibliotek i Addis Abeba hvor barn kan låne skolebøker.

 

Mandal Soroptimistklubb utstyrer, i samarbeid med organisasjonen My sisters et bibliotek i Addis Abeba hvor barn av fattige, enslige mødre kan låne skolebøker.

For andre gang inviterer Mandal Soroptimistklubb, sammen med kvinner med etiopisk bakgrunn til 10 kronersdugnad på Kulturfabrikken.

Søndag 11. september vil det bli mulig å smake på etiopisk mat, få hennamalt hendene, flettet ei afrikansk flette i håret, perlet et kjede og å hygge seg med kaffe og kaker.

Brukte bøker skal finne nye eiere og barn kan bl. a. gå på stylter, hoppe tau og kaste på boks.

Inntektene går uavkortet til prosjektet.

Litt om prosjektet: Organisasjonen ” My Sisters” (Womens Welfare Assosiation) arbeider i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Formålet er å hjelpe de mennesker, som har det aller vanskeligst i samfunnet: de fattigste kvinnene og deres familier.

Det som senere skulle bli ” My Sisters” går tilbake til 1988. Marit Bakke , misjonærkone fra Norge, startet et lite hjelpeprogram i AA blant fattige kvinner i nabolaget. Ettersom arbeidet ble kjent , fikk det støtte av forskjellig slag, bl.a brukte klær. Disse ble først gitt bort, men ettersom mye av klærne var av god kvalitet, utgjorde de grunnlaget for en bruktforretning, som hadde som hensikt å frigjøre midler, som kunne brukes til andre formål.

Fra å være et tiltak drevet av en utlending er ”My Sisters” blitt en registrert etiopisk hjelpeorganisasjon med 20 ansatte.

”My Sisters” arbeider og yter hjelp på en rekke forskjellige områder; daghjem – hjelpeskole – fosterhjemsordning for foreldreløse barn – fadderordninger for familier uten inntekt – utdannelse av helseinstruktører - undervisning og en forretning med salg av brukt tøy etc.