Bjørg Evjen Olsen

MANDAL SOROPTIMISTKLUBBS PRIS 

Prisen skal tildeles kvinner med nær tilknytning til Lindesnesregionen, som har markert seg ved arbeid for menneskeverd generelt og for bedring av kvinnens stilling spesielt.

Prisen utgjør kr. 10 000 og deles ut 10. desember 2013.

Prisen har vært annonsert i Lindesnes, både som annonse og i artikkel. Vi foreslår gynekolog Bjørg Evjen Olsen som er verdig kandidat til å motta prisen.

1994-97: Data innsamling og arbeid på Haydom Lutheran Hospital, Tanzania. Hun tok dr. grads avhandling om mødredødelighet og urinveisinfeksjoner i svangerskapet, samt at hun skrev vi om HIV og syphilis og malaria, ved Senter for Internasjonal Helse ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Bergen.

2003-2007: Postdoc stipend tilknyttet SIH, der hun hadde spesielt ansvar inn mot forskerlinjen ved Medisinsk Fakultet i Bergen og var mentor for 12 medisiner studenter.  I denne perioden var hun ute i Haydom ca halve året hvert år. Hun var i Dar es Salaam med en delegasjon fra Haydom og de hadde flere møter med blant annet Helseministeriet, CDC (Center for Disease Control-USA) ved den amerikanske ambassaden og mange offisielle organisasjoner som jobbet med HIV/AIDS. De fikk Haydom med på utrullingen av første fase av HIV/AIDS arbeidet, der man skulle gi medisiner til pasienter. De fikk svangerskapsarbeidet innrullet i dette og kunne da få gratis medisiner for de gravide-blant annet fra PEPFAR (USA) og Clinton Foundation. De bygget opp en poliklinikk for HIV smittede gravide. De satte opp et system der ca 70 landsbyer fikk jevnlig besøk med HIV testing, informasjon og counselling. I tillegg hadde de samme opplegg på alle mor og barn klinikkene tilknyttet Haydom, i tillegg til at de inkluderte alle de katolske og regjeringsklinikkene som hadde mor og barn arbeid i opptaksområde til Haydom.  Ca 7000 gravide ble testet hvert år. I tillegg testet de alle de som kom inn for å føde, slik at de kunne gis en dose rett før fødsel dersom de ikke allerede var i gang med medisiner. Alle de som var HIV positive ble fulgt opp videre i forhold til amming, medisiner, sosial oppfølgning og de fikk også støtte til mat og melk til barnet når de skulle slutte å amme. Pga mye stigma og fattigdom, var de nødt til å hjelpe ikke bare mor/barn, men hele familien med mat mange ganger. De fikk satt dette i system slik at det ble gode ordninger.

2007-2010: I denne tiden fulgte hun opp arbeidet mens men hun jobbet på Haukeland og siden i Kristiansand med å spesialisere meg i gynekologi og obstetrikk. Hun dro ut til Haydom i ferier og avspaserings uker.

2002- til i dag: Co-veileder for 5 dr grads studenter (kvinner) gjennom SIH i Bergen, fra henholdsvis Tanzania (2 stk), Nederland, Kenya og Norge. Alle disse forsker på sykdommer relatert til kvinner, fødsel og barn. Bjørg Evjen Olsen følger opp disse studentene ved å bruke ferier og avspaserings uker helt siden 2007og full jobb på sykehus. Opplæringen gir ringvirkninger, da hver av disse forholder seg til andre kvinnelige helsearbeidere som er engasjert i arbeidet.

2011 – til i dag: . Bjørg Evjen Olsen så en dokumentar, sendt på NRK, om en kongolesisk gynekolog , Denis Mukwege, som grunnla et sykehus i 1999 som heter Panzi, utenfor Bukavu. Han grunnla dette spesielt for kvinner som hadde fistler og som hadde skader etter voldtekter. Seksualisert vold er utbredt i Kongo i forbindelse med krigen som har pågått her i mange år. Voldtekt er et mektig våpen. Sykehuset har nå andre avdelinger også, men har et spesielt fokus på kvinner med skader, med 200 av de totalt 350 sengene allokert til kvinner. De har også et eget senter som heter Maison Dorcas der disse kvinnene kan bo og få psykologisk rehabilitering, operasjon, og hjelp til å lære yrker slik at de kan greie seg videre.  Da hun så programmet ble hun så dypt grepet og at hun måtte engasjere seg. Hun traff han tilfeldigvis noen måneder seinere på flyplassen i Amsterdam og tok kontakt. Da hun var ferdig gyekolog mottok hun en invitasjon fra Mukwege. Han ville spesielt at jeg skulle undervise. Mukwege var nominert til Nobels Fredspris i år for sitt store arbeid for kvinner i Kongo. Han ble utsatt for et attentat forsøk i fjor og hans vakt ble drept i hjemmet hans. Han arbeider under stor fare for sitt eget liv fordi han har snakket åpent om det som skjer i Kongo i FN og internasjonalt. Han har mottatt blant annet FNs menneskerettighets pris og andre store utmerkelser for sitt arbeid. Bjørg Evjen Olsen takket ja til å undervise og ville være praktisk. Hun valgte derfor å bruke MamaNatalie modellen som jeg kjente fra Tanzania og mannekengen som er for nyfødte, NeoNatalie. Der er gjort en studie på Haydom og ved flere sentre i Tanzania som viser en reduksjon av perinatal dødelighet på over 47 % ved sykehus der personalet har fått opplæring i denne modellen. Bjørg Evjen Olsen har vært en av initiativtakerne til et internationalt ”team” som nå har hatt en uke med et kurs for utdanning av 25 fasilitatorer (leger og jordmødre) i Mama og NeoNatalie fra mange helseinstitusjoner her i Syd-Kivu regionen. Disse 25 skal så undervise videre med ”teamet” som støtte i bakgrunnen..

Tilsammen tar de sikte på å undervise 300 helsearbeidere. Disse undervises i hvordan man forholder seg til blødning i forbindelse med fødsel hos MamaNatalie modellen og gjenopplivning av nyfødte i NeoNatalie modellen. Postpartumblødninger hos mor er den største enkeltårsaken til mødredødsfall i verden i dag. De konsentrerer oss derfor om den komplikasjonen i denne undervisningen. 10% av nyfødte puster ikke ved fødsel. I Afrika legges de ofte til side for å dø. Men mange kan få hjelp og man kan redusere nyfødt dødelighet betydelig med enkle grep. Så ”teamet” har konsentert seg om disse to tilstandene. De skal også ha undervisning om partogrammet. Dette er en protokoll som Verdens Helseorganisasjon har utarbeidet for å ha kontroll med tiden på en fødsel slik at ikke man skal få skader på mor og barn. Mange fistler er forårsaket av for lang tid på fødselen slik at blodforsyningen til vevet i bekkenet blir for dårlig og vevet dør. Man får en åpning enten mellom urinblæren og skjeden eller endetarmen og skjeden og der er konstant lekkasje. Det er forbundet med mye stigma og ødelagte liv som følge av det. 

Bjørg Evjen Olsen og kollega samler inn noe penger til prosjektet, som har budsjett på ca 230.000 NOK. Hun har selv tatt opp bank lån til finansieringen. Hun har ft. permisjon fra Flekkefjord Sykehus i 2 måneder, der hun arbeider som overlege i gynekologi og obstetrikk. Arbeidet i Kongo er ved siden av full tids jobb.

 Vi mener at overlege Bjørg Evjen Olsen er en verdig kandidat til prisen og vi vil være stolt over å kunne overrekke den til henne.

 

Priskomiteen bestod av Anne Margrethe Ruud Heidi Sandaa Eirin Reinskou