Mandal Soroptimistklubb

SI Mandal feiret 60-årsjubileum den 22. april 2023

Klubben ble chartret 27. april 1963

 • Antall medlemmer  19 ved oppstart.
 • Vår fadderklubb var Stavanger
 • Ruth Kristiansen, Guvernør i  Danmark overleverte charteret.
 • Initiativtaker var apoteker Kathrine Lunaas.

 

 • Klubbens hederstegn:

Anna Walther ( 1981),  Kathrine Lunaas (1983) og Agnete Kjellin (2003)

 

 • Klubben har arrangert 2 representantskaps- og landsmøter, i 1984 og 1997

 

 • Unionsstyret satt i Mandal perioden 1995-97.

President Agnete Kjellin, sekretær Vigdis Vetnes, kasserer Bjørg Gabrielsen, styremedlemmer Karen Nøstedt og Unni Liseth

 

 • Av prosjekt kan nevnes:
  • Økonomisk bistand til en tsjekkisk flyktning i Wien(1964-74)
  • Norgesunionens utdanningsprosjekt i Israel: Mount Carmel (1971-1980) ledet av Margrethe Skaufjord fra vår klubb
  • Utdanning av sykepleier og jordmødre i Haydom, Tanzania
  • Klubben ledet på 1970-tallet Unionens innsamling til Etiopia
  • Økonomisk og materiell støtte til et barnehjem i Aleutus, Latvia
  • Økonomiske til My Sisters, Etiopia
  • Unionens utdanningsfond får hvert år et stort bidrag.

 

 • Klubben har hatt vennskapsklubber i England, USA, Tasmania, Etiopia.

 

 • Vi har i mange år hatt god kontakt med Viborg i Danmark, Motala i Sverige og Hafnarfjordur/  Gardarbaer på Island.

Hvert annet år har vi trekanttreff med søsterklubbene i Sverige og Danmark i de respektive land.

 

 • Klubben har i 2014 40 medlemmer.