Tillitskvinner

Mandal soroptimistklubbs tillitskvinner

Tillitskvinner fra 01.10.20

President

Hanna Sofie Nystad

 

Revisjon

Grethe Andresen

Visepresident

Rannveig Andreassen

Revisjon

Hallfrid Josted

Sekretær

Grethe M Andreassen

 

 

Kasserer

Emmy Holmquist

Informasjonsansvarlig

 

Styremedlem

Kristin Solberg

 

 

Styremedlem

 Torhild Reme Johnsen

Lotteri

Aud Brønn

Suppleant 1

Gretha Sti Bryntesen

 

 

Suppleant 2

 

Vertinner

Anne Gundersen

Nettansvarlig

Ellen J Skoft. / Aud B

 

Siri Sanne

Ekstensjons-ansvarlig

Styret

 

Torhild R Johnsen

 

 

 

 

Representant 1

Hanna S. Nystad

My sisters

Ellen Johanne Skofteland

Representant 2

Kristin Solberg

 

 

Suppleant 1

Emmy Holmquist

 

 

Suppleant 2

Gerd R Hansen

Styrets rep

Emmy Holmquist

Suppleant 3

Torhild R Johnsen

 

 

Suppleant 4

Gerd Røsvik Hansen

Valgkomité

Aud Brønn

Ellen Johanne Skofteland

 

 

 

 

Program-ansvarlig

Ellen J. Skofteland

Mandalsklubbens pris

 

Leder Eirin Reinskou

Torill Hinna,

Hege Lønning

Ass. program-ansv.

Liv Haugland

8 mars komiteen

Kirstin Slotten Staurseth