Tillitskvinner

Mandal soroptimistklubbs tillitskvinner

Tillitskvinner fra 01.10.20

President

Mary B Johannessen

 

Revisjon

Grethe Andresen

Visepresident

Eirin Reinskou

Revisjon

Hallfrid Josted

Sekretær

Gerd Røsvik Hansen

 

 

Kasserer

Emmy Holmquist

Informasjonsansvarlig

Agnete Kjellin

Styremedlem

Kristin Solberg

 

 

Styremedlem

 

Lotteri

Bjørg Myhren

Suppleant 1

Rannveig Andreassen

 

 

Suppleant 2

 

Vertinner

Laila Buø

Nettansvarlig

Mariann S. Hauge

 

Marion Abrahamsen Holmesland

Ekstensjons-ansvarlig

Styret v/Eirin Reinskou

 

Torhild R Johnsen

 

 

 

 

Representant 1

Mary B. Johannesen

My sisters

Ellen Johanne Skofteland

Representant 2

Eirin Reinskou

 

 

Suppleant 1

Rannveig Andreassen

 

 

Suppleant 2

Kristin Solberg

Styrets rep

Emmy Holmquist

Suppleant 3

Anne Gundersen

 

 

Suppleant 4

Gerd Røsvik Hansen

Valgkomité

Aud Brønn

Ellen Johanne Skofteland

 

 

 

 

Program-ansvarlig

Mary B Johannessen

Mandalsklubbens pris

 

Leder Eirin Reinskou

Torill Hinna,

Hege Lønning

Ass. program-ansv.

Kristin Solberg

8 mars komiteen

Kirstin Slotten Staurseth