Tillitskvinner

Mandal soroptimistklubb. Tillitskvinner for perioden 01.01.2023 til 31.12-2023

 

President

Hanna Sofie Nystad

     

Revisjon

Grethe Andresen

Visepresident

Torill Hinna

Revisjon

Rannveig Andreassen

Sekretær

Hallfrid Jostedt

 

 

Kasserer

Emmy Holmquist

 

 

Styremedlem

Ingrid Johnsen

 

 

Styremedlem

Liv Haugland

Lotteri

Aud Brønn

Suppleant 1

Gretha Sti Bryntesen

 

 

Suppleant 2

 

Vertinner

Anne Gundersen

Nettansvarlig

Ellen J Skofteland / Aud Brønn

 

Siri Sanne

Ekstensjons-ansvarlig

Styret

 

Torhild R Johnsen

 

 

 

 

Representant 1

Hanna S. Nystad

My sisters

Ellen Johanne Skofteland

Ingrid Johnsen

Representant 2

Emmy Holmquist

 

 Ingrid Johnsen

Suppleant 1

Torill Hinna

 

 

Suppleant 2

Gerd R Hansen

Styrets rep

Emmy Holmquist

Suppleant 3

Torhild R Johnsen

 

 

Suppleant 4

Gerd Røsvik Hansen

Valgkomité

Aud Brønn

Ellen Johanne Skofteland

 

 

 

 

Program-ansvarlig

Ellen J. Skofteland

Mandalsklubbens pris

 

 

 

Ass. program-ansv.

Liv Haugland

8 mars komiteen