Soroptimistappellen

Soroptimist-appellen

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse!

La oss være villige til å hjelpe og tjene!

La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar!