Velkommen til Mandal Soroptimistklubb

 

Mandal Soroptimistklubb er en livskraftig soroptimistklubb i en gammel sørlandsby som nå tar et sjumilssteg framover ved innlemmelsen i Nye Lindesnes kommune fra neste årsskifte. Vi har et stabilt medlemsantall og aldersspennet er stort. 

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima