Bli medlem

Nysgjerrig?

Vil du vite mer om Soroptimistene? Les mer i brosjyren , laget av SI Norgesunionen.

Kunne du tenke deg å bli medlem?

Ta kontakt med Mandal soroptimistklubb: mandal@soroptimistnorway.no